Før behandling af en hest foretages kommer jeg ud og kigger på hesten, hvorved jeg foretager en individuel vurdering af den enkelte hest og dennes behov. På baggrund heraf behandler jeg hesten. Jeg har to typer behandlinger: Dybdebehandling og vedligeholdelses-behandling. Det er individuelt, hvor mange dybdebehandlinger en hest har brug for, inden vi går over til vedligeholdelsesbehandlinger. Nogle har kun brug for en enkelt. Hos andre skal der flere til. Det vigtigste er, at alle heste bliver behandlet optimalt efter deres individuelle behov.